TERMENI ȘI CONDIȚII

Toate drepturile asupra site-ului www.cursuri-parenting.ro aparțin Copii Fericiți. Reproducerea integrală sau parțială a textelor din orice pagină a site-ului www.cursuri-parenting.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al Copii Fericiți. Vă rugăm să ne contactați pentru acest acord scris la contact[at]cursuri-parenting.ro

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.cursuri-parenting.ro.

Accesul și utilizarea site-ului www.cursuri-parenting.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

 1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Copii Fericiți nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

 1. DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Copii Fericiți oferă acces liber la site-ul www.cursuri-parenting.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Copii Fericiți sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al Copii Fericiți sau al partenerilor săi.

Conținutul acestui site, textele, grafica, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Copii Fericiți sau a partenerilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al Copii FericițiCopii Fericiți nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Copii Fericiți și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

Copii Fericiți sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legaturi (“link”-uri) către alte pagini sau resurse electronice. Copii Fericiți nu garanteaza, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Copii Fericiți nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Copii Fericiți prin intermediul site-ului într-un mod care violeaza legislația româneasăa sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civila sau penală pentru astfel de acțiuni.

Copii Fericiți își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Copii Fericiți sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

 1. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

 1. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Copii Fericiți își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Copii Fericiți nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Copii Fericiți poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

 1. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu urmatoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Copii Fericiți nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi cele dorite de către Dumneavoastră;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoaăa responsabiăa de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul Copii Fericiți sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Copii Fericiți nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Copii Fericiți a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de Copii Fericiți, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa contact[at]cursuri-parenting.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Copii Fericiți își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Copii Fericiți nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului cursuri-parenting.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date Copii Fericiți și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții , concursuri sau alte acțiuni desfășurate în viitor de către Copii Fericiți și de partenerii săi agreați.

Copii Fericiți se obliga să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

Copii Fericiți nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

www.cursuri-parenting.ro folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

Pe site-ul www.cursuri-parenting.ro pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Copii Fericiți și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Copii Fericiți își rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.